Wednesday, September 7, 2011

“Ардын Элч” хойд хилийг зорилоо

“Ардын Элч” явуулын номын сан Монгол улсын хойд хилийг хамгаалж байгаа хилчин дайчдад үйлчилгээгээ хүргээд ирлээ. Энэ удаа бид Сэлэнгэ аймгийн төвд байрлах хилийн 0243, 0101-р анги болон 0243-р ангийн Номтын заставт очиж үйлчилсэн бөгөөд нүүдлийн номын сангийн үйлчилгээг хилчин дайчид баяртайгаар хүлээн авсан юм
Тэд цэргийн ангийн номын сангуудад сүүлийн жилүүдэд номын баяжилт хийгдээгүйгээс ном, соёлын үйлчилгээг хүргэх явдал дутмаг байгаа энэ үед явуулын номын сангийн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн нь тун чухал ажил болж байна хэмээн ярьж байлаа. Явуулын номын сангийн үйл ажиллагааны хүрээнд анги тус бүрт 150 орчим номыг хүргэсэн бөгөөд тэд номуудыг заставуудад ажиллаж байгаа хилчдэд хүргэх ажлыг цаашид зохион байгуулахаар боллоо.
 Мөн тус хоёр цэргийн ангийн номын сантай танилцаж, арга зүйн зөвлөгөө өгсөн юм. Номын санчид хилчдийн дунд номын хэрэгцээ тун их байдаг талаар ярьж, сүүлийн үеийн уран зохиолын болон гадаад хэлний ном хүлээн авах хүсэлтэй байгаагаа хэлж байв.

No comments: